Н. У. Антонава, — Дыктанты і спісванні па беларускай мове

Н. У. Антонава, Н. М. Антановіч - Дыктанты і спісванні па беларускай мове

Автор: Н. У. Антонава, Н. М. Антановіч
Название книги: Дыктанты і спісванні па беларускай мове

У зборнік уключаны тэксты для спісванняў і дыктантаў розных відаў (папераджальных, тлумачальных, творчых, свабодных). Яны размеркаваны па тэмах і гадах навучання і могуць быць выкарыстаны як на ўроках беларускай мовы, так і на дадатковых занятках у пазаўрочны час. Тэксты прыдатныя для праверкі ведаў дзяцей у хатніх умовах. Да дыктантаў распрацаваны заданні, якія дапамо гуць паўтарыць і замаца ваць пройдзенае. Для кожнага класа з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання прапануюцца кантрольныя спісванні і дык танты.

Адрасуецца настаўнікам пачатковых класаў і бацькам.

Скачать и читать книгу бесплатно и без регистрации вы можете ниже по прямой ссылке в формате pdf. Успешной и легкой учебы.

PDF