Anglická abeceda

Zde je anglická abeceda s nahrávkou výslovností v rumunštině pro začátečníky, kteří se chtějí naučit anglicky. Na těchto stránkách naleznete nejen všechna písmena anglické abecedy včetně přepisu, ale také se naučíte, jak se správně píšou a vyslovují. Tyto materiály jsou vhodné nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří se rozhodli začít s angličtinou.

Na obrázku níže jsou uvedena psací písmena anglické abecedy:

Anglická abeceda

Zveřejněné audio lekce anglického jazyka si můžete poslechnout online a stáhnout je zdarma bez registrace ve formátu mp3. Použijte odkaz na stažení z mého serveru, tj. stahování neprobíhá přes torrent nebo Google Drive.

Pozor! Pokud hledáte jen audio nahrávky výslovnosti anglických hlásek, naleznete je na konci této stránky.

Všechna písmena anglické abecedy

Anglická abeceda se plně vyvinula v 17. století. Její dnešní podoba je tato:

PísmenoPřepisVýslovnost
A a[ ei ]ej
B b[ bi: ]
C c[ si: ]
D d[ di: ]
E e[ i: ]ý
F f[ ef ]ef
G g[ dʒi: ]dží
H h[ eitʃ ]ejdž
I i[ ai ]áj
J j[ dʒei ]džej
K k[ kei ]kej
L l[ el ]el
M m[ em ]em
N n[ en ]en
O o[ ou ]ou
P p[ pi: ]
Q q[ kju: ]kjů
R r[ a: ] [ a:r ]ár
S s[ es ]es
T t[ ti: ]
U u[ ju: ]
V v[ vi: ]
W w[ `dʌbl `ju: ]dabl jů
X x[ eks ]eks
Y y[ wai ]váj
Z z[ zed ] [ zi: ]zet

Abeceda moderní angličtiny vychází z latinky a má 26 písmen.

Z toho 6 písmen označuje samohlásky (monoftongy a diftongy, samostatně nebo jako součást digrafů): «A», «E», «I», «O», «U», «Y».

21 písmen označuje souhlásky: «B», «C», «D», «F», «G», «H», «J», «K», «L», «M», «N», «P», «Q», «R», «S», «T», «V», «W», «X», «Y», «Z».

Písmeno «Y» může označovat jak souhlásku, tak samohlásku.

Písmeno «W» sice označuje souhlásku, ale používá se také jako součást digrafu pro označení samohlásek. V moderní britské výslovnosti platí totéž pro písmeno «R».

Anglická abeceda má 5 písmen pro samohlásky, ale čítá až 20 různých samohlásek! Tak například písmena Y a W mohou znít jako samohlásky (try, my, cow, few). Jedno písmeno lze číst několika způsoby, např. A ve slovech kočka [kæt], místo [pleis], tma [daːk], vzduch [ɛə].

Výslovnost hlásek anglické abecedy

Všechna písmena jsou uvedena v abecedním pořádku. Audio nahrávky byly vytvořeny za spolupráce s rodilými mluvčími. Věnujte zvláštní pozornost tomu, jak se všechny hlásky správně vyslovují.

1.

Písmeno: A
Přepis: [ ei ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

2.

Písmeno: B
Přepis: [ bi: ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

3.

Písmeno: C
Přepis: [ si: ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

4.

Písmeno: D
Přepis: [ di: ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

5.

Písmeno: E
Přepis: [ i: ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

6.

Písmeno: F
Přepis: [ ef ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

7.

Písmeno: G
Přepis: [ dʒi: ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

8.

Písmeno: H
Přepis: [ eitʃ ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

9.

Písmeno: I
Přepis: [ ai ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

10.

Písmeno: J
Přepis: [ dʒei ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

11.

Písmeno: K
Přepis: [ kei ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

12.

Písmeno: L
Přepis: [ el ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

13.

Písmeno: M
Přepis: [ em ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

14.

Písmeno: N
Přepis: [ en ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

15.

Písmeno: O
Přepis: [ ou ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

16.

Písmeno: P
Přepis: [ pi: ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

17.

Písmeno: Q
Přepis: [ kju: ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

18.

Písmeno: R
Přepis: [ a: ] [ a:r ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

19.

Písmeno: S
Přepis: [ es ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

20.

Písmeno: T
Přepis: [ ti: ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

21.

Písmeno: U
Přepis: [ ju: ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

22.

Písmeno: V
Přepis: [ vi: ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

23.

Písmeno: W
Přepis: [ `dʌbl `ju: ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

24.

Písmeno: X
Přepis: [ eks ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

25.

Písmeno: Y
Přepis: [ wai ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor

26.

Písmeno: Z
Přepis: [ zed ] [ zi: ]

Poslech a stažení nahrávky správné výslovnosti:


Stáhnout soubor