Ағылшын алфавиті

Мұнда жаңадан бастаушыларға ағылшын тілін үйренуге арналған әріптерінің дыбыстық айтылуы бар ағылшын алфавиті орналастырылған. Бұл бетте сіз транскрипциясы бар ағылшын алфавитінің барлық әріптерін ғана емес, оларды қалай дұрыс жазу және айту керектігін де білесіз. Мұнда орналастырылған материалдар балаларға ғана емес, сонымен бірге осы тілді үйренуге шешім қабылдаған ересектерге де жарамды.

Төмендегі суретте ағылшын алфавитінің барлық бас әріптері көрсетілген:

Ағылшын алфавиті

Мұнда ұсынылған Ағылшын алфавитін үйренуге арналған аудио сабақтарды онлайн режимінде тыңдап, тегін және mp3 форматында тіркеусіз жүктеуге болады. Жүктеу менің серверімнен тікелей сілтеме арқылы жүзеге асырылады, яғни торрент немесе Google Drive арқылы жүзеге асырылмайды.

Назар аударыңыз!Егер сіз сайтқа ағылшын алфавитінің әріптерінің аудио файлдары үшін келсеңіз, онда олар беттің төменгі жағында орналасқан.

Ағылшын алфавитінің барлық әріптері

Толығымен ағылшын алфавиті 17 ғасырда қалыптасты. Бүгін ол осылай көрінеді:

ӘрпіТранскрипцияАйтылуы
A a[ ei ]эй
B b[ bi: ]би
C c[ si: ]си
D d[ di: ]ди
E e[ i: ]и
F f[ ef ]эф
G g[ dʒi: ]джи
H h[ eitʃ ]эйч
I i[ ai ]ай
J j[ dʒei ]джей
K k[ kei ]кей
L l[ el ]эл
M m[ em ]эм
N n[ en ]эн
O o[ ou ]оу
P p[ pi: ]пи
Q q[ kju: ]кью
R r[ a: ] [ a:r ]а, ар
S s[ es ]эс
T t[ ti: ]ти
U u[ ju: ]ю
V v[ vi: ]ви
W w[ `dʌbl `ju: ]дабл-ю
X x[ eks ]экс
Y y[ wai ]уай
Z z[ zed ] [ zi: ]зед, зи

Қазіргі ағылшын әліпбиі 26 әріптен тұрады және латын әліпбиіне негізделген.

6 әріп дауысты дыбыстарды білдіруі мүмкін (монофтонгтар мен дифтонгтар, өздігінен немесе диграфтардың бөлігі ретінде): «А», «E», «I», «O», «U», «Y».

21 әріп дауыссыз дыбыстарды білдіруі мүмкін: «B», «C», «D», «F», «G», «H», «J», «K», «L», «M», «N», «P», «Q»,»R», «S», «T», «V», «W», «X», «Y», «Z».

«Y» әрпі дауыссыз және дауысты дыбыстарды білдіруі мүмкін.

«W» әрпінің өзі дауыссыз дыбысты білдіреді, бірақ дауысты дыбыстарды білдіретін диграфтардың бөлігі ретінде де қолданылады. Қазіргі Британдық айтылымда»R» әрпіне де қатысты.

Ағылшын алфавитінде тек 5 дауысты әріп бар, сонымен бірге 20 дауысты дыбыс бар! Мысалы, Y және W әріптері дауысты дыбыстар сияқты естілуі мүмкін (try, my, cow, few). Сол әріпті бірнеше әдіспен оқуға болады, мысалы, cat [kæt], place [pleis], dark [daːk], air [ɛə] сөздерінде.

Ағылшын алфавитінің барлық әріптері

Алфавиттің әріптері дұрыс ретпен орналастырылған. Бөліктегі аудио файлдар жазылатын тіл тасушымен. Барлық дыбыстарды қалай дұрыс айту керек екеніне ерекше назар аударыңыз.

1.

Әріп: A
Транскрипция: [ ei ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

2.

Әріп: B
Транскрипция: [ bi: ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

3.

Әріп: C
Транскрипция: [ si: ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

4.

Әріп: D
Транскрипция: [ di: ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

5.

Әріп: E
Транскрипция: [ i: ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

6.

Әріп: F
Транскрипция: [ ef ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

7.

Әріп: G
Транскрипция: [ dʒi: ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

8.

Әріп: H
Транскрипция: [ eitʃ ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

9.

Әріп: I
Транскрипция: [ ai ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

10.

Әріп: J
Транскрипция: [ dʒei ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

11.

Әріп: K
Транскрипция: [ kei ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

12.

Әріп: L
Транскрипция: [ el ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

13.

Әріп: M
Транскрипция: [ em ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

14.

Әріп: N
Транскрипция: [ en ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

15.

Әріп: O
Транскрипция: [ ou ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

16.

Әріп: P
Транскрипция: [ pi: ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

17.

Әріп: Q
Транскрипция: [ kju: ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

18.

Әріп: R
Транскрипция: [ a: ] [ a:r ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

19.

Әріп: S
Транскрипция: [ es ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

20.

Әріп: T
Транскрипция: [ ti: ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

21.

Әріп: U
Транскрипция: [ ju: ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

22.

Әріп: V
Транскрипция: [ vi: ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

23.

Әріп: W
Транскрипция: [ `dʌbl `ju: ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

24.

Әріп: X
Транскрипция: [ eks ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

25.

Әріп: Y
Транскрипция: [ wai ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу

26.

Әріп: Z
Транскрипция: [ zed ] [ zi: ]

Дұрыс айтылуымен файлды тыңдау және жүктеу:


Файлды жүктеу